Ceny


 

Při sestavování ceny za účetnictví vycházíme z množství účetní agendy a potřeb zákazníka.

 

Cena za daňovou evidenci včetně uzavření kalendářního roku, zpracování daně z příjmů,
přehledů na zdravotní a sociálního pojištění činí od 4.500,-

 

Ceny za účetnictví a daňovou evidenci jsou pouze orinetační. Při sestavování ceny vždy záleží na objemu účetních dokladů.
Také záleží zda daná fyzická osoba je plátcem DPH.

 

Cena za daňové přiznání k ročnímu zúčtování daní vč. vyplnění formuláře k dani z příjmů činí 1.700,-Kč.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Cena je individuální pro každou organizaci.Jelikož každý má jinou náročnost spracování dokladů.

Webmaster taikuri 2010, WWW Gouggo

CZIN.eu